خوشآمدگویی و حمایت بین المللی

سوالات متداول

نیازها، خواسته ها و حمایت ها

نقشه مکان های مهم

گفتگوهای فرهنگی و فعالیت های رفاهی

یادگیری زبان

زندگی در لوکزامبورگ

کار کردن در لوکزامبورگ

خوشآمدگویی و حمایت بین المللی

سوالات متداول

نیازها، خواسته ها و حمایت ها

نقشه مکان های مهم

یادگیری زبان

زندگی در لوکزامبورگ

گفتگوهای فرهنگی و فعالیت های رفاهی

کار کردن در لوکزامبورگ

ملحق شدن به تیم پروژه

این پروژه از افراد مسلط به زبان های فارسی/انگلیسی یا عربی/انگلیسی در امر ترجمه دعوت به همکاری می کند. چنانچه شما یا دوستانتان علاقه مند به همکاری در این پروژه هستید با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید