Tandems citoyens

در پروژه (Tandems citoyens) میان پناهجوها و پناهندگان با ساکنین کشور لوکزامبورگ تعاملاتی برقرار می شود که به موضوعات زیر اختصاص دارد: 1- مشاوره و معرفی زبان فرانسه، آلمانی و لوکزامبورگی و چگونگی ثبت نام و انجام مراحل اداری. (این یک برنامه اصلی نبوده و جایگزین دروس رسمی نیست.) 2- ارائه پشتیبانی خارج از دوره های رسمی. 3- همراهی با تازه واردان در انجام فعالیت های فرهنگی در لوکزامبورگ

Mrs. Cassie ADELAÏDE
Tél. : +352 691 311 890
passerell.asbl@gmail.com
www.passerell.lu
07/16 – 07/18
– پناه جویان
– پناهندگان
– ساکنین لوکزامبورگ و مناطق بزرگتر